Особливості обрізування винограду – виноград

Особливості обрізування винограду

Чим викликана необхідність щорічної обрізки кущів. У зв’язку з тим, що виноградний кущ щорічно здатний утворювати значно більше вічок, пагонів та грон, ніж може забезпечити себе поживними речовинами, його щорічно потрібно утримувати в оптимальній формі. Якщо плодоносящий кущ залишити без обрізки, то на слідуючий рік він буде перевантажений. Перевантажений кущ буде мати слабкий приріст і слабо розвинені ягоди, які погано визрівають і залишаються кислими. Такий кущ вразливий до хвороб. Залишений без обрізки кущ за 3-4 роки набуває вигляду дикого винограду з малими гронами і дрібними ягодами. Саме ця особливість винограду обумовлює необхідність щорічної його обрізки. Щорічною обрізкою кущів регулюють їх ріст та плодоношення і утримують кущі в оптимальній формі культурної рослини. Правильно проведена щорічна обрізка кущів забезпечує нормальний приріст пагонів та оптимальне навантаження кущів врожаєм і їх високу стійкість до хвороб і низьких температур.
Кожний кущ, в залежності від ступені його розвитку, рівня агротехніки та сортових особливостей, витримує певне навантаження пагонами та врожаєм. При правильному навантаженні кущів забезпечується рівновага в розвитку вегетативних та продуктивних органів. При неправильно проведеній обрізці рівновага порушується в бік посилення одного процесу і послаблення другого. При перевантаженні куща врожаєм розвиток пагонів буде слабким, зимуючі вічка будуть слабо розвинені, що зумовить різке падіння якості врожаю наступного року. В такому разі визрівання врожаю запізнюється, цукристість ягід низька, вони не досягають оптимальних розмірів; знижується стійкість кущів винограду до захворювань та низьких температур. В зимовий період ослаблені перевантаженням кущі більш за все вимерзають. Але ж не все гаразд і в випадку недовантаження куща врожаєм. В такому випадку посилено розвиваються пагони, вони жирують і виростають трухлявими з низькою морозостійкістю.
Мистецтво виноградаря полягає в умінні утримувати в рівновазі врожайність куща, якість врожаю та його нормальний щорічний приріст. А це досягається правильно проведеною обрізкою.

Довжина плодових лоз і навантаження кущів вічками при обрізуванні. Щоб забезпечити нормальне навантаження куща при обрізуванні, потрібно, перш за все, визначитися з кількістю та довжиною плодових лоз, тому що саме довжина стрілок і навантаження куща вічками найбільше впливає на кількість та якість врожаю. Об’єм і якість врожаю куща знаходяться в прямій залежності від кількості залишених на кущу здорових вічок. Поняття довжини плодових лоз у виноградарстві не є покажчиком метричного виміру. Під довжиною лози мають на увазі кількість вічок, залишених на одній стрілці чи то лозині після її обрізування. Слід також пам’ятати, що коли при обрізуванні залишати довгі плодові стрілки чи то лозини, спостерігається підвищена кислотність ягід, і навпаки, для отримання ягід з високим вмістом цукру потрібно застосовувати коротку обрізку стрілок (4-6 вічок). Але, при цьому слід враховувати сортові особливості плодоношення, тому що деякі сорти винограду потребують довгої обрізки (8-12вічок). При необхідності підвищення навантаження куща слід застосовувати більш коротку обрізку лоз, збільшуючи їх кількість. Збільшення навантаження куща за рахунок збільшення довжини плодових лоз дає меншу прибавку врожаю в порівнянні з більшою кількістю коротких стрілок при рівній сумарній кількості вічок. Рекомендуємі норми навантаження кущів вічками і довжина обрізки плодових лоз завжди вказуються в ампелографічних характеристиках сортів винограду. В залежності від біологічних особливостей сорту, стану куща, типу форміровки та рівня агротехніки навантаження куща вічками може бути в межах 30-50 вічок.
З метою уникнення перевантаження кущів врожаєм та зв’язаним з цим зниженням їх зимостійкості і врожайності в наступні роки, необхідно при обрізуванні кущів керуватися правилами розрахунку навантаження кущів врожаєм.

Правила розрахунку навантаження кущів врожаєм. Розрахунок навантаження кущів винограду врожаєм можливо вести, керуючись слідуючими правилами.
1.Визначити рівень навантаження куща можливо, орієнтуючись на кількість отриманого врожаю і стану куща попереднього вегетаційного періоду. При перевантаженні кущів довжина пагонів незначна, пагони погано визрілі. При недовантаженні кущів ріст пагонів був сильним, вони добре визрілі.
З огляду на становище пагонів визначаються з об’ємом навантаження куща кількістю вічок при його обрізуванні.
2. Навантаження куща можна визначити по загальній довжині зрілого приросту пагонів, виходячи з рекомендацій, що кожний метр зрілої на кущу лози забезпечить ріст і живлення двох пагонів з врожаєм в наступному році. Так, наприклад, на кущу маємо всього 25 зрілих пагонів довжиною в середньому 1,2м. Тоді загальна довжина приросту куща буде 25х1,2=30м. Отже, при обрізуванні куща можна залишити на ньому однорічної лози з загальною кількістю 60 вічок, тобто по 2 вічка на кожний метр зрілої лози куща, а остаточне доведення навантаження куща пагонами і врожаєм провести в період вегетації при проведенні зелених операцій, регулюючи кількість пагонів та грон.
3. Визначення навантаження куща вічками, що досяг повного плодоношення, можна вести по площі живлення, в залежності від рівня агротехніки, на кожний квадратний метр, що припадає на кущ. Так, на поливних виноградниках, для кущів віком не менше 5 років, установлюють слідуючі норми навантаження вічками на один метр квадратний площі живлення:
– на слаборослих сортах – до 12-13 вічок;
– на середньорослих сортах – до 10-12 вічок;
– на сильнорослих сортах –до 9-11 вічок.
Ці норми застосовують для виноградників в рядових посадках. Так, наприклад, в ряду посаджені середньо рослі сорти винограду на відстані кущ від куща в ряду 2м і відстань між рядами 2,5м. Тоді площа живлення одного куща становить 2х2,5=5м.кв. Загальне навантаження куща вічками буде: 10х5=50 вічок.
Для сильно розвинених альтанкових і арочних форміровок ці норми можна збільшити в 1,5-2, а то і більше разів.
4. Розрахунок навантаження куща, в залежності від віку рослини, проводять слідуючим чином.
Другий рік росту куща після його посадки – якщо в перший рік загальний зрілий приріст пагонів куща досяг більше 2-х метрів, то при поливній агротехніці кількість грон залишають загальною вагою до 1,5кг. Але слід враховувати, що на кущах плодоносящих вперше, слід залишати не більше 2-5 грон, залежно від їх розміру.
На третій рік росту, якщо не сталося послаблення куща, навантаження збільшують вдвічі, доводячи врожай до 3кг.
На четвертий рік росту навантаження куща врожаєм збільшують ще вдвічі.
На п’ятий рік росту після посадки кущі, як правило, вступають в повне плодоношення. Щоб їх плодоношення було регулярним кожного року, потрібно кущі навантажувати оптимально і залишати на них стільки грон, щоб забезпечити врожайність поливних виноградників по 3-5кг/м. кв. площі живлення кожного куща.
Для неполивних виноградників навантаження кущів врожаєм вдвічі менше.

Статья по теме:   Изабелла крупноплодная - виноград

Обрізування кущів винограду. Що таке обрізування кущів винограду? Обрізка куща винограду полягає в приведенні наземної частини куща у відповідність з можливостями його кореневої системи шляхом щорічного видалення або вкорочення частини приросту, а при необхідності, і багаторічної деревини з ціллю регулювання плодоношення куща і підтримки його форми в оптимальному стані. Щорічна обрізка плодоносящих кущів зводиться до формування плодових ланок на рукавах, а при необхідності, і виведення нових рукавів для заміни старих. Плодова ланка складається з сучка заміщення та наближених до нього однієї чи двох плодових стрілок (див. мал.1). Окрім плодової ланки всю решту відплодоносившого приросту рукава зрізають і видаляють з куща. Як це робити? Спочатку оглядають кущ. Оцінюють становище його приросту, а особливо, ступінь розвитку і зрілості пагонів на сучках заміщення всих рукавів. На кожному сучку заміщення повинно бути, як мінімум, по два добре розвинутих і зрілих пагона. Із цих пагонів формують нові плодові ланки. В такому разі торішні плодові стрілки на рукавах з всіма пагонами на них , починаючи з низу куща, видаляють. Залишаються на кущах торішні сучки заміщення з добре розвинутими і зрілими пагонами (див. мал. 2). Але буде краще, якщо ми, на всякий випадок, зарезервуємо по одній чи дві нижній лозині на кожній відплодоносившій стрілці. Це для того, щоб мати резерв, для формування плодових ланок, якщо на сучках заміщення буде недостатньо пагонів. Після видалення з шпалери всієї зрізаної лози куща на ньому залишилися ще не сформовані плодові ланки, тобто, ми провели лише попередню не остаточну обрізку. Проводять підрахунок залишених на кущу лоз і визначаються попередньо з навантаженням куща вічками. Якщо вічок на пагонах сучків заміщення буде в достатній кількості, то залишені резервні лози зрізують і видаляють з куща. Визначаємося з довжиною обрізки стрілок для формування плодових ланок. Із пагонів сучка заміщення самий нижній, зрізуємо коротко на 2-3 вічка на майбутній сучок заміщення. Вище розташовані пагони, один чи два, обрізуємо на плодові стрілки. Якщо на плодовій ланці сформовано дві плодові стрілки, то довжина верхньої стрілки повинна бути на 1-2 вузли довша відносно нижньої плодової стрілки. Це потрібно для регулювання сили росту пагонів та зниження впливу явища полярності.
Таким же чином формують плодові ланки на всих останніх рукавах куща.

В тому випадку, коли при огляді куща буде виявлено, що на сучку заміщення маємо лише один добре розвинутий пагін, то цей пагін обрізуємо коротко на сучок заміщення, а плодові стрілки формуємо із кращих зарезервованих нижніх пагонів відплодоносившої стрілки цієї ж плодової ланки.
В тому разі, коли на торішньому сучку заміщення відсутні добре розвинуті пагони, або ж на ньому зовсім вічка не проросли, то на сучок заміщення беруть самий нижній пагін на відплодоносившій плодовій стрілці, або ж сучок заміщення формують із пагона, що виріс на багаторічній деревині, при наявності такого. Таке явище може бути при перевантаженні куща врожаєм неправильно проведеною попередньою обрізкою куща.

Після обрізування куща і видалення зі шпалери всих зрізок визначають отримане навантаження куща шляхом підрахунку вічок на плодових ланках. Якщо кількість вічок на кущу перевищує норму, то їх можна зменшити за рахунок видалення других стрілок при їх наявності, або ж вкорочують стрілки, доводячи остаточно навантаження куща до норми. Але слід враховувати те, що протягом зими частина вічок може загинути і на їх заміщення потребується резерв. Тому є рація на зиму залишати кількість вічок з деяким перевищенням норми, а навантаження куща відрегулювати в період вегетації обламуванням зайвих пагонів.

Правильність проведення обрізки кущів і регулювання нагрузки провіряється в період вегетації винограду по силі росту пагонів. Якщо пагони, починаючи з травня, ростуть слабо, а їх коронки слабо загнуті, розвиток ягід затримується, то це свідчить про перенавантаження куща. Потрібне невідкладне втручання виноградаря, виправлення помилки і спасіння врожаю шляхом часткового розвантаження куща, видаливши зайві пагони та слабші грона.

Мал.1. Формування плодової ланки. 1. Кущ, сформований з двома плодовими ланками весною до початку вегетації. 2. Той же кущ після вегетації восени до обрізки. Рисками показані місця обрізування лози. 3. Той же кущ після обрізки, сформований з двома плодовими ланками.

Мал.2. Обрізування куща форміровкою віяло. 1. Загальний вигляд куща після вегетації до обрізки. 2. Той же кущ після попередньої обрізки . 3. Кущ після обрізки сформований в чотири рукава. На кожному рукаві сформовано по одній плодовій ланці.

Воловик Віктор Іванович
Вул.. Маяковського, 79
М. Нікополь,
Дніпропетровська обл..
Тел. 8 (05662) 5-39-28,
моб. 8 (095) 661-72-05.

Сортові особливості обрізування винограду – про сад і город

Зміст:

 • Яка погода в червні -такий і врожай на наступний рік
 • Кожному сорту винограду своя обрізка
 • Випадки коли виноград можна обрізати на одну нирку
 • Особливості запилення винограду

  Існують певні правила обрізки, засновані насамперед на індивідуальних особливостях сорту, віці та силі росту куща з урахуванням погоди, колишньої в поточному році. Обрізку я рекомендую проводити восени, в кінці жовтня – початку листопада, перед укриттям кущів на зиму.

  Основне значення обрізки

  Щорічної обрізанням кущів регулюють їх ріст і плодоношення. При правильній обрізці висока врожайність рослини супроводжується його нормальним ростом. При неправильному підході до обрізанні ця рівновага порушується, що призводить до посилення одного з процесів за рахунок послаблення іншого. Мистецтво виноградаря і полягає в умінні підтримувати рівновагу між ростом і плодоношенням. Завдяки обрізку кущів надають певну форму, зберігають і підтримують її протягом всього періоду життя рослини.

  Статья по теме:   Мускат де Сен-Валье - виноград

  Довжина обрізки плодових лоз і особливо навантаження кущів найбільш суттєво впливають на кількість та якість урожаю винограду. Це пояснюється, з одного боку, разнокачественностью вічок за довжиною однорічних пагонів, яка проявляється в їх різній здатності до плодоношення та якості врожаю, а з іншого, – прямою залежністю величини врожаю від кількості залишаються при обрізанні здорових вічок, а пізніше – пагонів.

  Яка погода в червні – такий і врожай на наступний рік

  Як відомо, виноград плодоносить на прирості минулого року і тільки на ньому. Плодоносні оченята врожаю майбутнього року закладаються в червні поточного, і від того, яка в цей час стояла погода, залежить наскільки плодоносними вони будуть. Якщо на початку місяця було тепло, то навіть перші 3-5 вічок будуть родючими, а якщо холодно – то плодоносність вічок на початку плодової стрілки буде низькою, і врожай виявиться на пагонах, які виросли з 8-10-го, а то і 12-14-го вічка і далі. Це загальне правило. Тепер переходимо до сортовим особливостям.

  Кожному сорту винограду своя обрізка

  Сорти середньоазіатського походження, і виведені з їх участю, найбільш теплолюбні, їх прийнято обрізати довше – у них урожайні, як правило, пагони, що виросли з 6-8-го і далі вічок, а перші пагони майже завжди безплідні. Тому такі з ваших сортів, як Ризамат, Пам’яті Негруля, потрібно обрізати як можна довше, на 14-16 вічок.

  Для сортів Страшенський, Ляна, Лора, Сашенька, Кодрянка, Муромець досить середньої обрізки – на 7-9 вічок.Інші сорти мають високу плодоносностью вічок на початку плодової стрілки і допускають коротку обрізку, навіть на 2-4 вічка. Звичайно, їх можна обрізати і довше – на 6-8 очок.

  При обрізанні ще потрібно враховувати обрану вами формування виноградного рослини.

  Ще необхідно пам’ятати про загальний стан куща. Якщо рослина молоде, навантажувати його не варто – нехай набере чинності. Якщо кущ хворів, був пошкоджений або є слаборослим, то його також не слід довго обрізати – велика кількість пагонів ще більше послабить його. Така рослина, навпаки, на один рік слід розвантажити, видаливши частину бійок грон, щоб воно зміцніло.

  Випадки коли виноград можна обрізати на одну нирку

  Ще одна важлива задача обрізки – регулювання полярності і просторового розташування куща. Виноградна лоза як ліана характеризується сильно вираженою полярністю, що виявляється в найбільшому зростанні віддалених від підстави частин куща. Прагнення рослини змінити своє просторове положення проявляється в оголенні нижніх частин пагона, інтенсивному росту пагонів з верхніх вічок батоги, що зменшує кількість суцвіть на втечу, викликає осипання зав’язі нижніх суцвіть, знижує врожайність.

  Для нейтралізації полярності використовують коротку обрізку пагонів біля основи; обрізку за принципом плодового ланки, залишаючи довгий втеча на плодоношення і короткий – на сучок заміщення; застосовують підв’язку плодової стрілки в горизонтальному або близькому до нього положенні. Обрізаючи втеча коротко, ми змушуємо його всупереч полярності розвивати нижні оченята і давати з них добре розвинені пагони.

  Особливості запилення винограду

  Виноград – ветроопыляемое рослина, бджоли йому не помічники, тому сорти з функціонально жіночим типом квітки (Талісман, Лора, Вікторія, Сашенька і Захват червоний) повинні рости біля двостатевих сортів рослин, пилок яких і буде їх запилювати. Добрими запилювачами вважаються рясноквітучі сорти з великими кистями або великою їх кількістю, насамперед, кишмишные і технічні, серед столових гарні запилювачі – Кодрянка, Страшенський, Аркадія та інші.

  Как правильно обрезать виноград – подробная инструкция для новичков

  Добавление статьи в новую подборку

  Правильная обрезка винограда – залог нормального роста и хорошего урожая. Некоторые начинающие садоводы не знают, как подступиться к этому важному процессу, но пришло время это исправить.

  Раз вы читаете этот текст, полагаем, сомнений в том, надо ли обрезать виноград, у вас нет. Если все-таки вам не до конца понятно, зачем выполнять эту процедуру, то проясним ситуацию. Виноград обрезают для того, чтобы регулировать рост и плодоношение куста. Это растение в силу природных особенностей образует больше побегов и гроздей, чем может обеспечить полноценным питанием. Если виноград не обрезать, лозы будут удлиняться, а ягоды – мельчать.

  Как обрезать виноград весной

  По поводу того, когда лучше обрезать виноград, мнения садоводов разделяются. Противники весенней обрезки говорят о том, что лозы, обрезанные весной, начинают “плакать” (существует даже такое понятие, как “плач лозы”), и это может погубить растение. Пасока будет стекать по лозе вниз и “затапливать” глазки. На самом деле, этой проблемы можно избежать, если при обрезке делать срезы по направлению от глазка. Аргумент против осенней обрезки: в состоянии покоя происходит отток питательных веществ к корням, а значит, обрезая лозу осенью, мы лишаем растение части питания и ослабляем его перед зимовкой.

  Оптимальный вариант таков: если планируете укрывать куст на зиму, то обрезку проводите осенью, спустя 2-3 недели после листопада (обрезанный виноград проще укрыть). Если виноград будет зимовать без укрытия, обрезайте лозу весной до набухания почек.

  Чтобы обрезка лозы винограда прошла по всем правилам, необходимо знать тонкости этого процесса. Предлагаем посмотреть видеоролик, в котором опытный виноградарь Александр Мчедлидзе делится полезными советами о том, как обрезать виноград от ненужных побегов:

  Статья по теме:   Зависимость урожая от величины листовой поверхности - Лист - виноград

  Итак, исходя из рекомендаций, представленных в видеоролике, основа основ обрезки винограда заключаются в следующем:

  • секатор должен быть острым;
  • побег срезают по направлению от глазка;
  • плодовая стрелка должна находиться выше сучка замещения;
  • обрезать лозу нужно всегда с одной стороны.

  Теперь поговорим об особенностях обрезки винограда весной. Вне зависимости от вида формировки (штамбовая или бесштамбовая) удаляйте подмерзшие, сильно поврежденные и больные ветки. Также не жалейте жирующие побеги (толщиной более 12 мм) и наоборот, слишком тонкие (менее 5 мм в диаметре) и слабые. Побеги не должны быть слишком длинными – оставляйте не более 10-15 глазков.

  Традиционно при весенней обрезке оставляют по 1-2 узла на побеге. Схема обрезки винограда зависит от способа формировки и возраста куста. Полезные рекомендации с подробными схемами по годам даны в нашем материале:

  Как обрезать виноград летом

  Летняя обрезка винограда заключается в нескольких несложных процедурах. Первая из них – пасынкование. Пасынками называют побеги второго порядка. Они вырастают из летних почек в пазухах листьев на протяжении всего вегетативного сезона. Пасынки ослабляют куст, забирая питательные вещества и затеняя завязи. Опытные виноградари рекомендуют дать побегу немного подрасти, а затем обрезать, оставив на каждом пасынке по 1-2 нижних листочка.

  Обрезанные пасынки нельзя оставлять на земле. Это может способствовать распространению заболеваний.

  Обрезка винограда в августе подразумевает проведение так называемой чеканки. Ее цель – перенаправить питательные вещества, чтобы дать кусту больше сил на вызревание гроздей. Когда “коронки” побегов распускаются, лозы перестают идти в рост, а значит, пора чеканить кусты. Верхушки побегов прищипывают (обламывают) на 15-20 см.

  Чеканку не проводят на поврежденных болезнями кустах, а также на участках с близким залеганием грунтовых вод. Засушливая жаркая погода – еще одно противопоказание для чеканки винограда.

  Кроме прочего летом кусты необходимо прореживать. Для этого после цветения нужно обрезать листья винограда в нижней части побегов, на которых растут грозди (по 5-10 листьев с побега). Подробно и наглядно о летних “зеленых операциях” рассказывают герои следующего видеоролика:

  Как обрезать виноград осенью

  Осенняя обрезка винограда должна проводиться как минимум спустя 1-2 недели после сбора урожая, чтобы куст успел немного восстановить силы. Если к этому времени на кустах осталось много листвы, нужно устроить искусственный листопад, чтобы было удобнее обрезать виноград. Общие рекомендации по обрезке винограда на зиму:

  1. Лозу обрезают до живой древесины (на срезе она имеет светло-зеленую окраску).
  2. При обрезке нужно следить за тем, чтобы над живой почкой оставалось 1-2 см побега.

  О том, как правильно обрезать взрослый куст винограда осенью, чтобы он хорошо перезимовал, вы узнаете из видеоролика:

  Обрезка винограда осенью подразумевает, что на каждой плодовой стрелке должно быть оставлено определенное количество глазков. Это число зависит от темпов роста куста и толщины побега:

  • диаметр 5 мм – 5 глазков;
  • диаметр 6 мм – 5-6 глазков;
  • диаметр 7 мм – 7-8 глазков;
  • диаметр 8 мм – 8-9 глазков;
  • диаметр 9 мм – 9-11 глазков;
  • диаметр 10 мм – 11-13 глазков;
  • диаметр 11 мм – 12-14 глазков;
  • диаметр 12 мм – 13-15 глазков.

  Нередко первые 2-3 глазка от основания оказываются бесплодными. Чтобы наверняка знать, сколько оставить, исходите из среднего веса грозди с куста:

  • гроздь весом более 500 г – минимум глазков (в соответствии с нашим списком),
  • гроздь менее 500 г – оставляйте максимальное количество глазков.

  К примеру: если средний вес грозди 400 г, то на побеге диаметром 10 мм нужно оставить 13 глазков.

  Больше полезной информации о том, как обрезать виноград на зиму и как подготовить виноградник к холодам, вы найдете в нашем материале:

  Как правильно обрезать молодой виноград

  Начинающие садоводы задаются вопросом о том, как правильно обрезать молодые побеги винограда в первые годы роста куста.

  Как обрезать виноград после посадки

  В самом начале “жизненного пути” виноградного куста главная задача садовода – вырастить сильные побеги. К осени диаметр веток должен быть в среднем не менее 5-7 мм, поэтому в первые недели после посадки обрезать виноград не нужно.

  Как обрезать виноград 1-го года выращивания

  Первая обрезка винограда проводится летом. Примерно в июне осмотрите побеги и из 3-4 оставьте 1-2 самых крепких. В самом начале осени можно провести чеканку, чтобы лоза лучше вызревала. Осенью, чтобы подготовить куст к зимовке, нужно обрезать виноград первого года. Для этого отмерьте от уровня почвы 2-3 глазка и обрежьте побеги выше почки.

  Некоторые садоводы не обрезают кусты-первогодки осенью, считая, что растение лучше не травмировать перед зимовкой. Нужно ли обрезать виноград в его первую осень? Выбор за вами.

  Как обрезать виноград 2-го года выращивания

  Если осенью вы не обрезали молодой куст, сделайте это весной второго года до начала вегетации. Нужно обрезать лозу винограда так, чтобы на кусте осталось 2 побега с 3-5 глазками на каждом (в третью весну оставляйте по 4 побега на куст).

  Обрезка молодого винограда осенью второго года начинается с того, что 2 побега, выросшие из глазков, оставленных ранее, обрезают на сучок замещения и стрелку плодоношения. Для этого на будущем сучке замещения оставляют 2-3 глазка, а на плодовой лозе – 6-10.

  Когда виноград начнет плодоносить, плодовую лозу по осени обрежьте полностью, и на кусте останутся побеги, выросшие из сучка замещения, которые будут плодоносит в следующем году.

  Как видите, обрезка кустов винограда – дело серьезное, но не такое уж сложное. Наши советы и рекомендации авторов видеороликов помогут вам в начале виноградарского пути, а в дальнейшем вы наберетесь опыта и (мы верим!) достигнете успехов в садоводстве.

  Источники:

  http://vinograd.info/pyblikacii/vinogradarstvo/osoblivosti-obrizyvannya-vinogrady.html
  http://pro-dachu.pp.ua/4226-sortov-osoblivost-obrzuvannya-vinogradu-pro-sad-gorod.html
  http://www.ogorod.ru/ru/sad/grape/13666/Kak-pravilno-obrezat-vinograd-podrobnaja-instrukcija-dlja-novichkov.htm

 • Ссылка на основную публикацию